Eztenbako trikuak  

teatroa.com

igogailu baterako antzezlan laburra

teatroa.com

Galder Perez
galderp@euskalnet.net

Café Bar Bilbao

"Kafe Bilbao"
I. Teatro laburreko 
gidoien Saria.

Testua